(English): Traditional Latin Mass in Budapest

Patrona Hungariae Chapel - Location and Mass schedule

Hagyományhű Latin Mise Budapesten

Magyarok Nagyasszonya Kápolna: Helyszín és Miserend

Hagyományhű Latin Mise Miskolcon

Jézus Szentséges Szíve Kápolna: Helyszín és Miserend

Rólunk

A Szent X. Piusz Papi Testvérület egy nemzetközi közösség, melynek közel 700 pap tagja van. Fő célja a papok képzése és támogatása.

Küldetés

A Szent X. Piusz Papi Testvérület legfőbb célja a katolikus hagyomány őrzése annak teljességében és tisztaságában, igazságainak tanítása, erényeinek terjesztése, különösképpen a római katolikus papságon keresztül.

Történet

A Testvérület története: az isteni gondviselés műve, hatalmas növekedés fennállásának 50 éve alatt.

Papság

A Szent X. Piusz Papi Testvérület szíve a katolikus papság, és elsődleges célja, hogy szent papokat képezzen és támogasson.

Közvetítő

A katolikus papok elsősorban Isten és ember közötti közvetítők, akik összekötik az isteni és az emberi világot Krisztus személye által.

A két szív története

Hogyan alakult ki és mit jelent a Testvérület szimbóluma?

Könyvtár

Válogatott írások; a Hittani Kongregáció és Őszentsége különböző megnyilatkozásai

Támogatás

Szeretne segíteni egy jó ügyet? Most Ön is támogathatja a Testvérületet, és hozzájárulhat a katolikus hagyomány terjesztéséhez Budapesten és az egész világon!