Iskolák

Iskolák

Az igazi katolikus nevelés mostanság sokkal fontosabb, tekintettel a széles körben tapasztalható hitbeli és erkölcsi válságra.

A Szent X. Piusz Papi Testvérület iskolái a gyerekeknek egy biztonságos és egészséges környezetet biztosítanak, ahol tanulni és fejlődni tudnak, hogy így a holnap erős katolikus vezetőivé váljanak.

Ausztriában egy iskola alapítása még előttünk áll. Az osztrák körzet több katolikus családjának a kezdeményezésére a Szent József iskolaprojekt új lendületet kapott.

A Testvérület kötelességének érzi egy katolikus iskola létesítését osztrák területen, „hogy megemlékezzünk a nagy pápák ragyogó kijelentéseiről, amelyekkel megkérték a családokat, hogy még a legnagyobb áldozatok árán is katolikus iskolákba küldjék a gyerekeiket! Talán Önöknek, kedves szülők, nagy áldozatot jelent gyerekeiket Svájcban, Németországban vagy Franciaországban lévő iskolákra bízni. A távolság nagy, és külföld az mégiscsak külföld. De talán pontosan nem ezek-e azok az áldozatok, amelyeket az adott körülmények között manapság érdemes meghozni, és amelyeket a szent pápák kértek? A világi iskolák veszélyei hatalmasak, és a mindennapi katolikus nevelés és oktatás áldásos hatása felbecsülhetetlen a gyerekek mulandó és örök boldogságához. Pontosan ezért kérheti az egyház a nagy áldozatok meghozását. És elődeink sok generációja megértette ezt az elmúlt évtizedekben is, amikor sok osztrák család a gyerekeiket Diesteddebe és Schönenbergbe küldte.

Folytatni fogjuk imáinkat egy iskola létesítéséért Ausztriában, és ehhez az Önök hozzájárulását is kérjük. És kérjük Isten kegyét is családjaink számára, hogy meghozhassák ezt az áldozatot, amennyiben a körülmények megengedik, hogy gyerekeiket a messzi távoli iskoláinkba küldjék – szeretetből azok lelkéért és Ausztria jövőjéért.