Isten különleges eszköze a lelkek üdvözítésére

Isten különleges eszköze a lelkek üdvözítésére

A két hivatal - a Szentmise bemutatása és a bűnök megbocsátása - a legmagasztosabbak a sok kiváltság és hatalom közül, amelyeket Isten megad a papjainak. A hívek ezért, és sok más okból kifolyólag, a legnagyobb tisztelettel és odaadással tartoznak Isten kiválasztott szolgáinak.

A Szentmise felajánlása, és így Krisztus keresztáldozatának megújítása, adja meg a pap legfőbb méltóságát. Mialatt részt veszünk a liturgiában, a pap látja el az Isten Fiának szerepét, aki szeretetből feláldozta magát az Atyának az egész emberiség nevében. Amikor a pap az átváltoztatás szavait mondja, megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián, ő maga választja szét az Úr Drága Vérét a Szent Testétől. A pap akkor szó szerint megfogja Istent és felemeli a magasba, hogy az emberek imádják a Megváltót.

A pap Isten különleges eszköze, amellyel Isten napi rendszerességgel kinyilvánítja magát az Egyház számára. Emellett a pap isteni kegyelmet közvetít akkor is, amikor a híveket megáldoztatja. Az emberek így közvetlenül a pap kezéből fogadják magukhoz Istent.

A papi méltóság nem korlátozódik le a Szentmise bemutatására, hanem egy másik isteni kiváltságból is részesedik, amikor a bűnbocsánat szentségében megbocsátja a bűnt. Krisztus, amikor azt mondta apostolainak, hogy akiknek megbocsátják bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartják bűneit, az nem nyer bocsánatot, egyértelműen akarta, hogy a papi feloldozás által az ember visszatérjen Isten kegyelméhez. Így a lélek szokásos útja a bűn halálából a kegyelmi életbe a papságon keresztül vezet. Csak a kegyelem állapotában léphet be a lélek a paradicsomba; ezért bízta Isten a mennyország kulcsait a papokra.