A két szív alakja

Hogyan alakult ki és mit jelent a Testvérület szimbóluma?
A szimbólum részei

Kereszt
A kereszt a koronán mutatja az önként vállalt szenvedést Isten szeretetéért és felebarátaink szeretetéért. Jézus mindannyiunkért meghalt a kereszten, szeretetből. Azt mondta: "Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért." (Jn 15.13).
Korona
A Jézus és Mária szívére helyezett korona Jézus és Mária igazságos és abszolút hatalmát jelenti a világon. Jézus mondja: "Én kaptam minden hatalmat égen és földön." (Mt 28.18). A Szent X. Piusz Papi Testvérület teljes mértékben az igazságosság, a szeretet és a béke eljövetelének szenteli magát a világ minden táján. A Szent X. Piusz Papi Testvérület támogatja a Miatyánk imának ezt a kérését: "Jöjjön el a Te országod!" (Királyságod)
Szív
Az első szív Jézus szívét képviseli, amely a minden ember iránti végtelen szeretet jelképe. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen." (Jn 3.16).
Szív
A második szív az anyai szeretetet képviseli, amit Mária először az isteni Fiának, majd mindannyiunknak, gyermekeinek kínál. A kereszt lábánál Jézus adott nekünk Anyát: "Asszony, nézd, a fiad!" (Jn 19.26).
SSPX
A két összefonódó szív szimbolizálja Jézus és Mária közötti tökéletes uniót. Ők egyesülnek a megváltás isteni tervében, az Isten iránti szeretetben és az emberek iránti kegyelemben. A Szent X. Piusz Papi Testvérület tagjait Jézus és Mária apostolainak is nevezik.