Könyvtár

Quas primas

Őszentsége XI. Piusz pápa „Quas primas” kezdetű apostoli körlevele Krisztus-Király ünnepének elrendeléséről

A huszonnégy tomista tézis

A Tanulmányok Szent Kongregációjának jóváhagyó rendelete Aquinói Szent Tamás doktrínájában szereplő egyes tételekről

Antimodernista eskü

Az antimodernista eskü a papság számára a modernizmus tévtanításainak megtagadására előírt eskü.

Pascendi dominici gregis

Őszentsége Szent X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája a modernizmus eretnekségéről.

Lamentabili sane exitu

Őszentsége Szent X. Pius pápa „Lamentabili sane exitu” kezdetű dekrétuma a modernista tételek elítéléséről.

Syllabus Errorum

Őszentsége Boldog IX. Pius pápa különböző megnyilatkozásaiban elítélt tévedések gyűjteménye