Küldetés

walking
„Mielőtt 1969-ben VI. Pál pápa bevezette az új miserendet, mindenhol a Tridenti Szentmisét mutatták be.”

A Szent X. Piusz Papi Testvérület legfőbb célja a katolikus hagyomány őrzése annak teljességében és tisztaságában, igazságainak tanítása, erényeinek terjesztése, különösképpen a római katolikus papságon keresztül. Elsősorban a hiteles lelki élet, a szentségek és a hagyományos liturgia juttatják el ezt a kegyelmi életet a lelkekhez.

Előrelátás

A Testvérület hittérítő tevékenységet folytat szerte a világon - papjai által, a vallásos családok növekvő száma által, fiatalemberek és az összes hívő által -, hogy kiépítse és fenntartsa az igazi és tartós elköteleződést a katolikus hit iránt. Az SSPX ennélfogva felhív az imádságra és mindenki üdvösségének munkálására, bízva Isten segítségében.

Értékek

Az SSPX erősen hisz benne, hogy a katolikus hit megváltoztatja az egyén életét éppúgy, mint a közösségét. A hit elősegíti a rendet, az igazságosságot, a kultúrát és a békét, valódi és tartós boldogságot kínál. A hitetlenség széles körben burjánzik a világon, ennek ellenére a Testvérület a papságon keresztül folytatja a katolikus hagyomány kincseinek kibontását és terjesztését. E bátor és kifogyhatatlan ajándék Isten dicsőségére és a lelkek javára alkotja a Testvérület alapvető értékrendjét és indíttatását.