Marcel Lefebvre érsek

walking
Püspökszentelés, 1988

Miután példaértékű szolgálatokat tett az Egyházban a nyugdíjba vonuló érsek, még a legnagyobb munka ezután várt rá. Nagylelkű szelleme és éleslátása még most is a dobogó szíve a SSPX-nek.

Marcel Lefebvre, a Szent X. Piusz Papi Testvérület alapítója, 1905. november 29-én született az észak-francia városban, Tourcoingban. A nyolc gyermek közül harmadikként született Marcel hívő katolikus szülők neveltetésében, Rene és Gabrielle, akik egy helyi textilgyár tulajdonosai voltak.

Szeminárium és pappá szentelés

Marcel, megfogadva a papság, majd apja tanácsát, tizennyolc évesen belépett a Francia Szemináriumba Rómában. Hat évvel később szentelték pappá. Nem sokkal ezután doktori címet szerzett teológiából, majd lelkipásztori munkába kezdett a Lille-i Egyházmegyében.

Lefebvre atya bátyja misszionáriusként csatlakozott a Szentlélek Kongregációhoz, aki sürgette az új papot, hogy csatlakozzon hozzá Gabonban, Afrikában. Lefebvre atya végül beleegyezett és ideiglenesen csatlakozott a Szentlélek Kongregációhoz 1932-ben. Őt azonnal elküldték Gabonba, először mint szemináriumi tanárt, de hamarosan előléptették rektorrá. Három éven keresztül nehéz missziós munkát végzett, de mégis úgy döntött, hogy végleg elkötelezi magát a missziós munkára: letette az örök fogadalmat a Szentlélek Kongregációban.

Apostoli küldetés Francia-Afrikában

Marcel Lefebvre-t a kezdeti évek után egyre fontosabb feladatokkal bízták meg, visszahívták Franciaországba a Mortain-i szeminárium rektorának. Később XII. Pius pápa kinevezte Dakar apostoli helytartójává és így szentelték püspökké. A következő évben, 1948-ban a pápa további tisztségeket adott Lefebvre püspöknek, majd a Francia-Afrika Apostola címet adta az érseki címmel együtt.

A Szentlélek Kongregáció elöljárója

XXIII. János pápa, elődjéhez hasonlóan hitt Lefebvre érsek teológiai szakértelmében, missziós tapasztalatában, és kivételesen ritka kiváló oktatási hátterében. A pápa így kinevezte a II. Vatikáni Zsinat előkészítő bizottságába, ami a közelgő és már nagyon várt ökumenikus zsinatot készítette elő. A Szentlélek Kongregáció is le volt nyűgözve az érsek munkásságától és 1962-ben őt választotta meg legfőbb rendi elöljáróvá.

A II. Vatikáni Zsinat

Lefebvre érsek most a karrierje csúcsán volt. A Vatikáni Zsinat ugyanakkor keserű csalódást mutatott számára. A legtöbb szöveget, amelyet a Tanács segített megfogalmazni, elutasították és új, liberális és modern változattal pótolták. Erre válaszul az érsek, valamint más zavarodott főpapok együtt megalakították a konzervatív, reakciós csoportot, az úgynevezett Coetus Internationalis Patrumot, amelynek ő volt az elnöke. Ez a csoport elsősorban ellenezte a modernista tendenciák bevezetését a Tanács szövegeibe.

A Coetus végül nem tudta kivédeni a modernista reformokat, és Lefebvre érsek fájdalmas szívvel elhagyta a tanácsot. Továbbá a Szentlélek Kongregációnál feszültség támadt az érseki konzervatív irányultsága miatt, amiért lényegében kénytelen volt lemondani a legfőbb rendi elöljárói tisztségről 1968-ban. Marcel Lefebvre ekkor hatvanhárom éves volt, és miután egy életen át az Egyházat szolgálta, a nyugdíjba vonulását tervezte.

Az SSPX megalapítása

Az érsek életútja jól illeszkedett az SSPX megalapításához. Miután a hagyományos papi formálódás iránt több ismételt kérés érkezett több fiatal férfitől, Lefebvre érsek megnyitotta az új szemináriumot Écône-ban, Svájcban. A helyi ordinárius püspök Francois Charriere áldását adta erre a munkára, és 1970. november 1-jén, megszületett a Szent X. Piusz Papi Testvérület.

Egy rövid történelmi beszámoló a Testvérületről itt olvasható. Egy részletet hozzá kell még tenni elsősorban Lefebvre érsek részvételével kapcsolatban a Coetus Internationalis Patrumban. A II. Vatikáni Zsinat idején fontos barátság alakult ki Marcel Lefebvre és Antonio de Castro Mayer között, aki Campos (Brazília) püspöke volt. Ők ketten közös ötleteket dolgoztak ki a Coetus különböző funkcióihoz és tartották a kapcsolatot a jóval a Zsinat lezárását követően is. Mindketten visszautasították a II. Vatikáni Zsinat modernista tanításait és az 1983-ban közösen egy nyílt levelet írtak a pápának, amelyben bánkódnak számos hiba miatt, amely látszólag megfertőzi Rómát. Amikor Lefebvre érsek négy új püspököt szentelt 1988-ban, Castro de Mayer püspök volt a társszentelő.

walking
XII. Piusz

Tradidi quod et accepi

Miután több, mint 20 éven keresztül vezette az SSPX-et, Lefebvre érsek 1991. március 25-én hunyt el. Az ő szeretett szemináriuma alatti kriptában temették el Écône-ban, ahol sírja ma is látogatható. Sírjára Szent Pál apostol szavait vésték fel: „Tradidi quod et accepi” (Átadtam, amit magam is kaptam - 1 Kor 15, 3).