A pap: közvetítő Isten és ember között

walking
A papi közvetítés elsősorban a szentségek, az ima és a prédikálás által működik.

A katolikus papok elsősorban Isten és ember közötti közvetítők, akik összekötik az isteni és az emberi világot Krisztus személye által. Szent Pál szavai szerint ők Krisztus szolgái és Isten titkainak kiszolgáltatói, akik az emberek közül vannak kiválasztva Isten számára. A papok alkotják a nélkülözhetetlen köteléket, amely egyesíti a mennyet és a földet.

Közvetítő Isten és ember között

Ezen papi közvetítés eszközei elsősorban a szentségek, az imádság és a prédikáció. Ez a munka minden pap részéről nagy szentséget igényel, mert ő Isten bensőséges szolgája. A papság nagy tudást is kíván az erkölcsi és vallási igazságok területén, valamint elszakadást a világi dolgoktól, nagylelkű engedelmességet Isten akarata iránt, és a vágyat, hogy mások javáért feláldozza magát. Végtére is a pap „Másik Krisztus”, aki Isten kiválasztott eszköze az üdvösséghez.

Közvetlenül Isten által alapítva

A katolikus papságot közvetlenül Isten alapította, mint a lelkek megmentésének és megszentelésének elsődleges eszközét. Jézus Krisztus közvetlenül azelőtt, hogy a kereszten szenvedett a bukott emberi faj megváltásáért, elrendelte a 12 apostolnak ezt a papságot. Megparancsolta nekik, hogy felajánlják a szentmiseáldozatot az ő nevében, és a feltámadása után hatalmat adott nekik a bűnök bocsánatára. Mielőtt dicsőségesen felment a Mennybe, elrendelte, hogy terjesszék a kereszténység örömhírét az egész világon.