Papság

Papság

A Szent X. Piusz Papi Testvérület szíve a katolikus papság, és elsődleges célja, hogy szent papokat képezzen és támogasson.

Közvetítő

A katolikus papok elsősorban Isten és ember közötti közvetítők, akik összekötik az isteni és az emberi világot Krisztus személye által.

Eszköz

A két hivatal - a Szentmise bemutatása és a bűnök megbocsátása - a legmagasztosabbak a sok kiváltság és hatalom közül, amelyeket Isten megad a papjainak.

Hivatás

Miért teremtett téged Isten? Mire hív téged? Milyen hivatást akar neked adni, és valóban boldoggá tenni?

Megkülönböztetés

Honnan tudhatod, hogy Isten papi pályára hív? Imádságos megfontolásra és odafigyelésre van szükség.