A Testvérület szíve: a katolikus papság és a hit teljessége

walking
„Isten és a Szentháromság iránt érzett szeretet lobbantja lángra a Testvérület tagjainak szíveit. Ez a szeretet természetéből adódóan ösztönöz a tisztaságra és a szegénységre, és sürgeti a szerető engedelmesség nagylelkű ajándékát.”

A Szent X. Piusz Papi Testvérület egy nemzetközi közösség, melynek közel 700 pap tagja van. Fő célja a papok képzése és támogatása. A Testvérület papjai közösségben élnek és hűségesen szolgálnak a világ több mint 70 országában.

Ahogy Lefebvre érsek írta a Szabályzatban:

A Testvérület célja a papság és minden, ami hozzá tartozik, és a vele való törődés. Vagyis olyan papság, amilyet a mi Urunk, Jézus Krisztus akart, amikor azt mondta: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” A Testvérület ezért ebbe az irányba vezeti a papokat, és segíti őket a mindennapi életben szemmel tartani, hogy mi is a létezésük értelme: a szentmiseáldozat minden jelentőségével együtt. Minden, ami belőle származik, és minden, ami kiegészíti.

Ezt a munkát elsősorban szemináriumokon végezzük, ahol hagyományhű katolikus képzést folytatunk. A Testvérület papjai szintén segítenek más papoknak szerte a világon megtanulni a hagyományhű latin misét, tanácsot adnak, ha szükséges, és segítenek a Katolikus Anyaszentegyház örökségének visszaállításában.

Miután a szeminaristák befejezték képzésüket, priorátusokba mennek, hogy apostoli munkát folytassanak a hívők között. Fél évszázados fennállásunk után legtöbb papunk kápolnákban dolgozik, kiszolgáltatja a szentségeket, vezeti a lelkeket és segíti a katolikus iskolákat. Így komolyan vesszük a mottót: „Mindent helyreállítani Krisztusban.”