Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Az SSPX a Katolikus Egyház része, amelyet átfog a szervezett hierarchia.

Vatikán

A Szent X. Piusz Papi Testvérület alázatosan állítja, hogy a pápa a legfőbb hatóság, legfőbb őre a hitnek és neki minden tiszteletet megad, mert Isten őt választotta Egyházának vezetőjévé.

Amikor azonban az Egyház hagyományos tanításait elhomályosítják, még ha látszólag ellentmond a római hatóságoknak, az SSPX szilárdan őrzi a hagyományt.

Az SSPX alapítója, Marcel Lefebvre érsek úr hozzátette:

Azon a napon, amikor Isten a fény helyett a sötétséget megengedi, hogy most uralkodjon Rómában, lesz majd idő, amikor a hagyomány visszatér. Ott már nem lesz semmi probléma. Az SSPX püspökei rá fogják bízni a püspöki méltóságokat a pápa kezébe, és azt fogják mondani: „Most úgy fogunk élni, mint az egyszerű papok, és ha akarja, akkor használjon minket.”

Legfőbb rendi elöljáró

A legfőbb rendi elöljáró (Superior General) a legmagasabb tisztség a Testvérületben, aki a közösséget vezeti. Tizenkét évente az SSPX megtartja az legfőbb rendi elöljáró választását (vagy az aktuális újraválasztását). A munkájában őt két választott asszisztens segíti.

Tartományok

Alatta vannak általában a tartományi elöljárók. Ők a tartományok felettesei, akiket az legfőbb rendi elöljáró választ és kinevezésük hat évre szól. Ők felelnek a missziós erőfeszítésekért a világ egy-egy bizonyos régiójában. Ők a kerület központjaiban élnek és irányítják, illetve buzdítják a helyi papokat a munkában.

Rendházak

Az SSPX papjai együtt élnek kis közösségekben. Ideális esetben ezeket legalább három pap alkotja. Naponta többször a közösség összejön az imádság, étkezés, és egyéb feladatok alkalmával. Így a papok megosztják apostoli életüket egymással. Az elöljáró minden közösségben a prior. Ő a felelős a rendház missziós munkájáért és a tőlük függő kápolnákért, mint ahogyan egy plébános vezeti az egyházközségét. A különböző perjelségek elterjedtek az egész kerületben, és a gerincét képezik az SSPX világméretű szervezetének.

Szemináriumok

A tartományi elöljárók vezetésén kívül állnak a szemináriumban a rektorok, akiknek elsődleges célja a leendő papok oktatása. A rektorok és a szemináriumi tanárok gondosan munkálkodnak azon, hogy az ígéretes fiatal férfiakból új papok legyenek, akik megtöltik az SSPX perjelségeket szerte a világon.

Püspökök

1988-ban Lefebvre érsek négy új püspököt szentelt fel. Őket külön kinevezte, hogy segítsék az SSPX papjait és híveit az egyházi rend szentségének kiszolgálásával és megerősítésével. Ők közvetlenül az legfőbb rendi elöljáró alá vannak rendelve.

Tagok

Nem csak a papok és püspökök a hivatalos tagjai az SSPX-nek, a szerzetestestvérek és nővérek is nagylelkűen segítik a missziós erőfeszítéseket. Az elsődleges céljuk a lelki támogatás, támogatni és ösztönözni a papokat a nehéz apostoli munkájukban. Ezért ők annak szentelik magukat, hogy az imában könyörögnek Istenhez, hogy küldjön bőséges kegyelmet. Ezen nemes, gyakran a háttérben élő testvérek és nővérek erőfeszítései nélkül az SSPX munkája hamar kudarcba fulladna.

Hívek

Sok katolikus hívő is fontos részét képezi az Testvérületnek. Az SSPX papjaihoz fordulnak, mindig eljönnek a szentmisére, hogy megkapják a hagyományhű szentségeket, és mindenekelőtt követik a hitet.

A hívek nem hivatalos tagjai a Testvérületnek - a világi harmadrend kivételével - azonban mindnyájan katolikusok. Ez nagy vigasz és erős segítség a papoknak és az istenfélőknek, különösen a nagy családok, akik gyakran összegyűlnek az iskolákban és a Testvérület központjaiban.