Tonzúra és kisebb rendek avatása Écône-ban

2019 március 16-én, kántorböjt péntekén, Bernard Tissier de Mallerais püspök elnökletével zajlott a tonzúra feladása és az Ostiarius és Lektor kisebb rendek avatása, melyek az első lépések a papsághoz vezető úton.

“Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra” (Mt. 9:38 és Lk. 10:2).